Λύσεις φωτισμού γηπέδου μπάντμιντον στο γυμνάσιο


Ο φωτισμός της αίθουσας μπάντμιντον συνήθως υιοθετεί τρεις μορφές, δηλαδή φυσικό φωτισμό, τεχνητό φωτισμό και τον συνδυασμό και των δύο. Το σύγχρονο γήπεδο μπάντμιντον είναι κυρίως μικτός φωτισμός, μεταξύ των οποίων ο τεχνητός φωτισμός του γηπέδου μπάντμιντον είναι ο γενικός φωτισμός. Στο σχεδιασμό της αίθουσας μπάντμιντον , για να κάνετε τους παίκτες να κρίνουν με ακρίβεια τη διαδρομή, το ύψος και το σημείο προσγείωσης, το πρώτο πράγμα είναι να κάνετε την καλύτερη χρήση του φυσικού φωτός. Η επίδραση του φυσικού φωτός είναι η καλύτερη. Φυσικά, η αντανάκλαση θα πρέπει να αποτρέπεται και το υπερβολικά δυνατό φως δεν πρέπει να αντανακλάται άμεσα ή να αντανακλάται στα μάτια. Το δεύτερο είναι να αυξηθεί η φωτεινότητα της σταθερότητας και της κατανομής της ομοιομορφίας, του συντονισμού κ.λπ. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την εξαιρετική απόδοση των αθλητών, αλλά και για την ακριβή κρίση των κριτών και την εκτίμηση του κοινού.Σχεδιασμός φωτισμού και Μηχανική.

Στείλτε την ερώτησή σας

1.Επισκόπηση του φωτισμού του γηπέδου μπάντμιντον στο στάδιο

Ο φωτισμός της αίθουσας μπάντμιντον συνήθως υιοθετεί τρεις μορφές, δηλαδή φυσικό φωτισμό, τεχνητό φωτισμό και τον συνδυασμό και των δύο. Το σύγχρονο γήπεδο μπάντμιντον είναι κυρίως μικτός φωτισμός, μεταξύ των οποίων ο τεχνητός φωτισμός του γηπέδου μπάντμιντον είναι ο γενικός φωτισμός. Στο σχεδιασμό της αίθουσας μπάντμιντον , για να κάνετε τους παίκτες να κρίνουν με ακρίβεια τη διαδρομή, το ύψος και το σημείο προσγείωσης, το πρώτο πράγμα είναι να κάνετε την καλύτερη χρήση του φυσικού φωτός. Η επίδραση του φυσικού φωτός είναι η καλύτερη. Φυσικά, η αντανάκλαση θα πρέπει να αποτρέπεται και το υπερβολικά δυνατό φως δεν πρέπει να αντανακλάται άμεσα ή να αντανακλάται στα μάτια. Το δεύτερο είναι να αυξηθεί η φωτεινότητα της σταθερότητας και της κατανομής της ομοιομορφίας, του συντονισμού κ.λπ. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την εξαιρετική απόδοση των αθλητών, αλλά και για την ακριβή κρίση των κριτών και την εκτίμηση του κοινού.Σχεδιασμός φωτισμού και Μηχανική.


 

2. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του φωτισμού στο γήπεδο μπάντμιντον

Η ποιότητα φωτισμού του αθλητικού γηπέδου εξετάζεται κυρίως από τις ακόλουθες πέντε πτυχές:1) Επίπεδο φωτισμού: εάν ο φωτισμός φτάνει στο πρότυπο ή όχι.2) Ομοιομορφία φωτισμού: Εάν ο φωτισμός του αγωνιστικού χώρου είναι ομοιόμορφος.3) Ανθάμβωση: εάν η λάμψη είναι εμφανής.4) Αναλογία φωτεινότητας: η διαφορά χρώματος και φωτεινότητας μεταξύ του αντικειμένου και του φόντου.5) Σταθερότητα φωτισμού: εάν υπάρχει στροβοσκοπικό φως.


3. Παράδειγμα ανάλυσης σχεδιασμού φωτισμού γηπέδου μπάντμιντον

Μετά από επιτόπια παρατήρηση, και οι δύο πλευρές του γηπέδου μπάντμιντον και το εξωτερικό του σταδίου είναι γυάλινοι τοίχοι, ενώ οι άλλες δύο πλευρές είναι τοίχοι. Τις ηλιόλουστες μέρες, ο μέσος φωτισμός του γηπέδου μπάντμιντον είναι 410,75 lx, φτάνοντας το εθνικό πρότυπο προπόνησης των 300 LX. Οι μετρούμενες τιμές φαίνονται στο σχήμα 1.


Εικόνα 1: Μέτρηση φωτός στο γήπεδο μπάντμιντον 1


Εικόνα 2: Μέτρηση φωτός στο γήπεδο μπάντμιντον 2

 

Σχετικό συμπέρασμα :1) Τα δεδομένα στο Σχήμα 1 λαμβάνονται μετά από μέτρηση με το μετρητή φωτισμού και ο φωτισμός φτάνει στο πρότυπο.2) Ο ομοιόμορφος φωτισμός λαμβάνεται από το ΣΧ. 1.3) Χωρίς λάμψη.4) Μπορεί να διακρίνει ξεκάθαρα το μπάντμιντον από το περιβάλλον. Χρώμα, διαφορά φωτεινότητας κατάλληλο. 5) Χωρίς στροβοσκόπιο, σταθερό φωτισμό. Επομένως, το περιβάλλον φωτισμού του γηπέδου μπάντμιντον στο γυμναστήριο κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι σχετικά κατάλληλο. Η ακόλουθη ανάλυση περιβάλλοντος φωτός πραγματοποιείται μόνο για το γήπεδο μπάντμιντον τη νύχτα.

 

3. 1 Επίπεδο φωτισμού

Σε γενικές γραμμές, ο κατακόρυφος φωτισμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 1/2 του οριζόντιου φωτισμού, όταν ο κατακόρυφος φωτισμός είναι ίσος με τον οριζόντιο φωτισμό, το περιβάλλον κίνησης είναι το ιδανικότερο.

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, η μέση τιμή φωτισμού του γηπέδου μπάντμιντον είναι 107.037 5 lx (δεν υπάρχει εμφανής πηγή φωτός γύρω από το στάδιο που να επηρεάζει τον φωτισμό στο στάδιο).

Σχετικό συμπέρασμα: Τα δεδομένα στο ΣΧ. Το 2 που λήφθηκε μετά από μέτρηση με φωτόμετρο δείχνει ότι ο φωτισμός δεν συμμορφώνεται με το εθνικό πρότυπο εκπαίδευσης (GB 5003422004) 300 LX.


Οι κύριοι λόγοι είναι οι εξής: 1) Ο άμεσος φωτισμός στο επάνω μέρος. Οι συσκευές φωτισμού οροφής είναι ενσωματωμένες και έχουν ίση απόσταση. Αυτός ο τρόπος ομοιομορφίας φωτισμού είναι καλός, αλλά ο κατακόρυφος φωτισμός είναι δύσκολο να καλύψει τις απαιτήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα του [3] , τα περισσότερα στάδια στην Κίνα υιοθετούν αυτού του είδους τη μέθοδο φωτισμού. Επειδή οι λαμπτήρες είναι όλοι στενοί λαμπτήρες διανομής φωτός, ο κατακόρυφος φωτισμός γενικά δεν είναι αρκετός, μόνο το 1/4 ~ 1/3 του οριζόντιου φωτισμού.2) Κατανομή λαμπτήρων και φαναριών. Οι λαμπτήρες είναι αραιοί και αδικαιολόγητα κατανεμημένοι. ο πλευρικός λαμπτήρας και το πεδίο πρέπει να είναι L / 3 ~ L / 2 (L είναι η απόσταση των λαμπτήρων). Εάν ο ανακλαστικός συντελεστής του πεδίου, ειδικά του τοίχου, είναι πολύ χαμηλός, η απόσταση μεταξύ του φωτός και του πεδίου μπορεί να μειωθεί σε λιγότερο από L / 3.

 

Πρακτική ανάλυση: Η απόσταση μεταξύ της πλευρικής λυχνίας πεδίου και της πλευράς πεδίου είναι L/2, η οποία συμμορφώνεται με τις θεωρητικές απαιτήσεις. Στην πράξη, οι γύρω λάμπες θα πρέπει να είναι κρυπτογραφημένες και να υιοθετηθεί η μέθοδος συνδυασμού ομοιόμορφης υφασμάτινης λάμπας με ομαδική υφασμάτινη λάμπα. Λύση: Αυξήστε τον φωτισμό κυρίως με την προσθήκη λαμπτήρων και φαναριών.

Επισκόπηση του φωτισμού του γηπέδου μπάντμιντον στο στάδιο.

Ο φωτισμός της αίθουσας μπάντμιντον συνήθως υιοθετεί τρεις μορφές, δηλαδή φυσικό φωτισμό, τεχνητό φωτισμό και τον συνδυασμό και των δύο. Το σύγχρονο γήπεδο μπάντμιντον είναι κυρίως μικτός φωτισμός, μεταξύ των οποίων ο τεχνητός φωτισμός του γηπέδου μπάντμιντον είναι ο γενικός φωτισμός. Στο σχεδιασμό της αίθουσας μπάντμιντον , για να κάνετε τους παίκτες να κρίνουν με ακρίβεια τη διαδρομή, το ύψος και το σημείο προσγείωσης, το πρώτο πράγμα είναι να κάνετε την καλύτερη χρήση του φυσικού φωτός. Η επίδραση του φυσικού φωτός είναι η καλύτερη. Φυσικά, η αντανάκλαση θα πρέπει να αποτρέπεται και το υπερβολικά δυνατό φως δεν πρέπει να αντανακλάται άμεσα ή να αντανακλάται στα μάτια. Το δεύτερο είναι να αυξηθεί η φωτεινότητα της σταθερότητας και της κατανομής της ομοιομορφίας, του συντονισμού κ.λπ. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την εξαιρετική απόδοση των αθλητών, αλλά και για την ακριβή κρίση των κριτών και την εκτίμηση του κοινού. Σχεδιασμός Φωτισμού και Μηχανική

2. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του φωτισμού στο γήπεδο μπάντμιντον


Η ποιότητα φωτισμού του αθλητικού γηπέδου εξετάζεται κυρίως από τις ακόλουθες πέντε πτυχές:1) Επίπεδο φωτισμού: εάν ο φωτισμός φτάνει στο πρότυπο ή όχι.2) Ομοιομορφία φωτισμού: Εάν ο φωτισμός του αγωνιστικού χώρου είναι ομοιόμορφος.3) Ανθάμβωση: εάν η λάμψη είναι εμφανής.4) Αναλογία φωτεινότητας: η διαφορά χρώματος και φωτεινότητας μεταξύ του αντικειμένου και του φόντου.5) Σταθερότητα φωτισμού: εάν υπάρχει στροβοσκοπικό φως.

 

3. Παράδειγμα ανάλυσης σχεδιασμού φωτισμού γηπέδου μπάντμιντον

Μετά από επιτόπια παρατήρηση, και οι δύο πλευρές του γηπέδου μπάντμιντον και το εξωτερικό του σταδίου είναι γυάλινοι τοίχοι, ενώ οι άλλες δύο πλευρές είναι τοίχοι. Τις ηλιόλουστες μέρες, ο μέσος φωτισμός του γηπέδου μπάντμιντον είναι 410,75 lx, φτάνοντας το εθνικό πρότυπο προπόνησης των 300 LX. Οι μετρούμενες τιμές φαίνονται στο σχήμα 1.


Εικόνα 1: Μέτρηση φωτός στο γήπεδο μπάντμιντον 1


Εικόνα 2: Μέτρηση φωτός στο γήπεδο μπάντμιντον 2

 

Σχετικό συμπέρασμα :1) Τα δεδομένα στο Σχήμα 1 λαμβάνονται μετά από μέτρηση με το μετρητή φωτισμού και ο φωτισμός φτάνει στο πρότυπο.2) Ο ομοιόμορφος φωτισμός λαμβάνεται από το ΣΧ. 1.3) Χωρίς λάμψη.4) Μπορεί να διακρίνει ξεκάθαρα το μπάντμιντον από το περιβάλλον. Χρώμα, διαφορά φωτεινότητας κατάλληλο. 5) Χωρίς στροβοσκόπιο, σταθερό φωτισμό. Επομένως, το περιβάλλον φωτισμού του γηπέδου μπάντμιντον στο γυμναστήριο κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι σχετικά κατάλληλο. Η ακόλουθη ανάλυση περιβάλλοντος φωτός πραγματοποιείται μόνο για το γήπεδο μπάντμιντον τη νύχτα.


Σχεδιασμός και Μηχανική Φωτισμού


3. 1 Επίπεδο φωτισμού

Σε γενικές γραμμές, ο κατακόρυφος φωτισμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 1/2 του οριζόντιου φωτισμού, όταν ο κατακόρυφος φωτισμός είναι ίσος με τον οριζόντιο φωτισμό, το περιβάλλον κίνησης είναι το ιδανικότερο.

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, η μέση τιμή φωτισμού του γηπέδου μπάντμιντον είναι 107.037 5 lx (δεν υπάρχει εμφανής πηγή φωτός γύρω από το στάδιο που να επηρεάζει τον φωτισμό στο στάδιο).

Σχετικό συμπέρασμα: Τα δεδομένα στο ΣΧ. Το 2 που λήφθηκε μετά από μέτρηση με φωτόμετρο δείχνει ότι ο φωτισμός δεν συμμορφώνεται με το εθνικό πρότυπο εκπαίδευσης (GB 5003422004) 300 LX.

 

Οι κύριοι λόγοι είναι οι εξής: 1) Ο άμεσος φωτισμός στο επάνω μέρος. Οι συσκευές φωτισμού οροφής είναι ενσωματωμένες και έχουν ίση απόσταση. Αυτός ο τρόπος ομοιομορφίας φωτισμού είναι καλός, αλλά ο κατακόρυφος φωτισμός είναι δύσκολο να καλύψει τις απαιτήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα του [3] , τα περισσότερα στάδια στην Κίνα υιοθετούν αυτού του είδους τη μέθοδο φωτισμού. Επειδή οι λαμπτήρες είναι όλοι στενοί λαμπτήρες διανομής φωτός, ο κατακόρυφος φωτισμός γενικά δεν είναι αρκετός, μόνο το 1/4 ~ 1/3 του οριζόντιου φωτισμού.2) Κατανομή λαμπτήρων και φαναριών. Οι λαμπτήρες είναι αραιοί και αδικαιολόγητα κατανεμημένοι. ο πλευρικός λαμπτήρας και το πεδίο πρέπει να είναι L / 3 ~ L / 2 (L είναι η απόσταση των λαμπτήρων). Εάν ο ανακλαστικός συντελεστής του πεδίου, ειδικά του τοίχου, είναι πολύ χαμηλός, η απόσταση μεταξύ του φωτός και του πεδίου μπορεί να μειωθεί σε λιγότερο από L / 3.

 

Πρακτική ανάλυση: Η απόσταση μεταξύ της πλευρικής λυχνίας πεδίου και της πλευράς πεδίου είναι L/2, η οποία συμμορφώνεται με τις θεωρητικές απαιτήσεις. Στην πράξη, οι γύρω λάμπες θα πρέπει να είναι κρυπτογραφημένες και να υιοθετηθεί η μέθοδος συνδυασμού ομοιόμορφης υφασμάτινης λάμπας με ομαδική υφασμάτινη λάμπα. Λύση: Αυξήστε τον φωτισμό κυρίως με την προσθήκη λαμπτήρων και φαναριών.


3. 2 Ομοιομορφία φωτισμού

Η ομοιομορφία του φωτισμού χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των οπτικών συνθηκών εντός του χώρου. Η ομοιομορφία σημαίνει ότι το στάδιο πρέπει να φωτίζεται ομοιόμορφα και οι περιοχές δεν πρέπει να είναι πολύ φωτεινές ή πολύ σκοτεινές, έτσι ώστε να παρέχονται καλές οπτικές συνθήκες για αθλητές, θεατές και κριτές .Ως απλό παράδειγμα, για την τηλεοπτική κάλυψη, η κάμερα δεν θα πρέπει να έχει μεγάλη διακύμανση στον φωτισμό, καθώς παίρνει μια πανοραμική άποψη της περιοχής του παιχνιδιού, η οποία θα προκαλούσε την έκθεση της κάμερας. Πρακτική ανάλυση: Τα δεδομένα μέτρησης δείχνουν ότι ο φωτισμός είναι ομοιόμορφη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.Σχεδιασμός φωτισμού και Μηχανική.


3. 3 λάμψη

Η λάμψη είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση της ποιότητας του φωτισμού. Η δημιουργία θάμβωσης σχετίζεται με τη μέθοδο εγκατάστασης, το ύψος εγκατάστασης, την ποσότητα και την πυκνότητα των λαμπτήρων και την κατανομή φωτός των λαμπτήρων.


Όταν υπάρχει υπερβολική αντίθεση φωτεινότητας στο οπτικό πεδίο, οι άνθρωποι θα αισθάνονται εκθαμβωτικοί, επηρεάζοντας έτσι την όραση των ανθρώπων. Εάν κοιτάξετε τον ήλιο το μεσημέρι μια ηλιόλουστη μέρα, μπορεί να αισθανθείτε ότι δεν μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας. Αυτή είναι η λάμψη που προκαλείται από την υπερβολική φωτεινότητα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.

 

Πραγματική ανάλυση: Η λάμψη του γηπέδου μπάντμιντον είναι άμεση λάμψη. Επειδή η οροφή είναι χαμηλή, η πηγή φωτός είναι πολύ σκληρή όταν οι αθλητές κάνουν αθλήματα. Μετά από πολύ καιρό, τα μάτια είναι άβολα, γεγονός που επηρεάζει σοβαρά την παρατήρηση των αθλητών στην κίνηση της μπάλας.

 

Συμπέρασμα: Η θέση της πηγής φωτός προκαλεί λάμψη.

Αιτία: Η θέση της λάμπας είναι παράλογη, όπως φαίνεται στο ΣΧ. 4.


Ύψος γηπέδου μπάντμιντον: 5,15μ


Λύσεις :1) Φωτισμός από πάνω: Στο στάδιο, τα μάτια των αθλητών κινούνται κυρίως γρήγορα πάνω από τον μακρύ άξονα του γηπέδου, επομένως το φωτιστικό δεν πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν περισσότερο πάνω από το φιλέ. Συνιστάται η χρήση εναέριου φωτισμού.2) Αυξήστε κατάλληλα τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος περιβάλλοντος και μειώστε την αντίθεση φωτεινότητας. Η βέλτιστη αναλογία αντικειμένου παρατήρησης, τοποθεσίας και περιβάλλοντος περιβάλλοντος ήταν 5:2:1.


3. Αναλογία φωτεινότητας 4

Το μάτι πρέπει να έχει μία από τις δύο συνθήκες για να διακρίνει τα αντικείμενα στο φόντο, δηλαδή το φόντο και το αντικείμενο να έχουν διαφορετικό χρώμα ή το φόντο και το αντικείμενο έχουν μια συγκεκριμένη αντίθεση φωτεινότητας. Εάν το αντικείμενο είναι πιο φωτεινό και το φόντο είναι πιο σκούρο , όσο καλύτερη είναι η όραση. Αντίθετα, το φόντο είναι πιο φωτεινό από το αντικείμενο, η όραση θα μειωθεί σημαντικά. Όταν οι συνθήκες φωτισμού είναι πολύ κακές, ειδικά η έλλειψη κακής φωτεινότητας, μπορεί να προκαλέσει ψευδή οπτικά φαινόμενα, να παραμορφώσει τα αντιληπτά αντικείμενα , και επηρεάζουν αρνητικά την κρίση σημαντικών πληροφοριών. Σχεδιασμός φωτισμού και Μηχανική

Πραγματική ανάλυση: το χρώμα του μπάντμιντον είναι λευκό και ο τοίχος φόντου είναι λευκός.

Σχετικό συμπέρασμα: Οι αθλητές δεν βλέπουν καθαρά την μπάλα.

 

3. 5 Σταθερότητα της πηγής φωτός

Η σταθερότητα του φωτισμού επηρεάζει άμεσα την υγεία των ανθρώπων, η αστάθεια φωτισμού θα οδηγήσει σε μείωση της όρασης των αθλητών. Η σταθερότητα του φωτισμού αντανακλάται κυρίως στο στροβοσκοπικό αποτέλεσμα. Το στροβοσκοπικό φως προκαλείται από την περιοδική αλλαγή του ρεύματος όταν παρέχεται η τροφοδοσία AC και η περιοδική συμβαίνει επίσης αλλαγή της ροής φωτός, η οποία κάνει τους ανθρώπους να έχουν μια ψευδαίσθηση όταν παρατηρούν το κινούμενο αντικείμενο.

 

Πρακτική ανάλυση: μετά την παρατήρηση, ο τεχνητός φωτισμός της τοποθεσίας έχει εμφανές στροβοσκοπικό φως. Παρατηρήστε την κίνηση του μπάντμιντον, μπορείτε να δείτε μια πιο ασαφή σκιά, χαμηλής ανάλυσης.

Συμπέρασμα: Στροβοσκοπική βλάβη στην ανθρώπινη όραση.

Αιτία: Η περιοδική αλλαγή του ρεύματος προκαλεί την αστάθεια της πηγής φωτός.

Λύση: χρησιμοποιήστε παρακείμενο λαμπτήρα με τροφοδοτικό διαφορετικής φάσης, δηλαδή διαιρέστε δύο λαμπτήρες φθορισμού

Μην συνδέετε σε διαφορετικές διφασικές πηγές ρεύματος για να σχηματίσετε ομάδα. Λόγω του ρεύματος λειτουργίας των δύο σωλήνων

Με διαφορετικές φάσεις, η ροή μπορεί να αντισταθμίσει η μία την άλλη, μειώνοντας έτσι σημαντικά το στροβοσκοπικό φως.

 

3. 6 Υπολογισμός φωτισμού


3. 6. 1 τύπος 

Η ώρα επιλέχθηκε τη νύχτα και ο μέσος φωτισμός στο δωμάτιο ήταν 107.037 lx, σε σύγκριση με τις χώρες 

Στάνταρ (GB 5003422004) Φωτισμός προπόνησης μπάντμιντον για να φτάσει τα 300 LX. Ο αγώνας έφτασε τα 750 lx.

Δ E = E μετρημένη σε πρότυπο - E = 192. Το 962 lx.

 

Με τον τύπο φωτισμού: 

Δ E =& lt;·N· o· / S K[4] 

Εισαγωγή: N = Δ ES K/eta o<, et.

 

Ανάμεσα τους,& lt;Για τη φωτεινή ροή ανά λάμπα, LM;O είναι η απόδοση του πλέγματος σκίασης;Είναι ο συντελεστής χρήσης του φωτός;S είναι η περιοχή της τοποθεσίας,m2;N είναι ο αριθμός των λαμπτήρων,K είναι ο συντελεστής αντιστάθμισης του φωτός (το μπάντμιντον Το πεδίο είναι το γενικό φως, χωρίς τιμή K).


3.6.2 Βήματα υπολογισμού

1) Το μήκος και το πλάτος του γηπέδου μπάντμιντον, δηλαδή, L και W, μπορούν να ληφθούν από το Σχήμα 4, έτσι ώστε να ληφθεί το εμβαδόν του εδάφους S = L · W = 365,46 m2.2) Ύψος κίνησης: 1,75 m; Σήμα ύψος: H = 5,15m.3) δείκτης θαλάμου: I = S/ h (l + w) = 1,91 [4].4) συντελεστής αντανακλαστικού: = 70[4], συντελεστής αντανακλαστικού: οροφής (αλουμίνιο) = 70[4 ].5) συντελεστής χρήσης λαμπτήρα w = 0,45 [4].6) Η απόδοση της λάμπας φθορισμού 4 × 40 W με ενσωματωμένο πλέγμα (πλέγμα αλουμινίου) είναι 63%, και η φωτεινή ροή είναι 4 × 2.400 = 9.600 lm.

 

Υπολογισμός: N = Δ ES K/eta o<· [4] = 192. 962 5 ×365. 46/ (9.600 × 0,45 × 0,63) ≈ 25,91 ≈26 τεμάχια. 

Για να πληροί το πρότυπο εκπαίδευσης των 300 LX, θα πρέπει επίσης να προστεθούν 26 λαμπτήρες 4 x 40 W. Για μειωμένο ανακλώμενο φως, προστίθενται 27 επιπλέον λαμπτήρες.

 

3. 6. 3 Επιθεώρηση φωτιστικών 

Τα παραπάνω αποτελέσματα επαληθεύονται με τη μέθοδο χωρητικότητας μονάδας και ο σχεδιασμός κατανομής του λαμπτήρα πραγματοποιείται παρακάτω: 


Όταν Δ E = 192. 962 lx, χωρητικότητα περιοχής φωτισμού ανά μονάδα επιφάνειας: 

Το W είναι ίσο με 11 W σε m2 [4].

 

Σύμφωνα με τον τύπο, W = αριθμός λαμπτήρων ανά λαμπτήρα × ισχύς λαμπτήρα: 

P = WS = 11 × 365,46 = 4 020,06 W[4].

 

N = P/ W = 4 020,06/160 ≈26 [4]'s. 

Όπου, P είναι η συνολική ισχύς [4].

 

Σύμφωνα με την ανάλυση της πραγματικής κατάστασης, υπάρχουν 49 λάμπες στο στάδιο του μπάντμιντον, αλλά ο φωτισμός απέχει πολύ από το πρότυπο, γεγονός που όχι μόνο επηρεάζει την υποδοχή και το σερβίρισμα των αθλητών, αλλά προκαλεί επίσης κάποια βλάβη στους αθλητές και τους διαιτητές όραση. Ως εκ τούτου, ο φωτισμός τέτοιων σταδίων θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω αυξάνοντας τον αριθμό των λαμπτήρων. Σε αυτήν την περίπτωση μελέτης, προσδιορίστηκαν τελικά 27 επιπλέον λαμπτήρες και ο συνολικός αριθμός έφτασε τους 76 μετά τη βελτίωση. Μετρήθηκε ο μέσος φωτισμός E = 307,2 lx.

 

3. 6. 4

Ο φωτισμός της επάνω πλευράς υιοθετείται και οι λάμπες κατανέμονται σε δύο σειρές εσωτερικά και εξωτερικά. Οι τέσσερις λάμπες είναι σε μια ομάδα, 11 για ειδικούς και 8 για ερασιτέχνες, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.


Βελτιωμένος τρόπος διανομής λαμπτήρων (Μονάδα: m)


4. Συμπέρασμα

Αυτή η εργασία συνοψίζει πέντε σημαντικούς παράγοντες του σχεδιασμού φωτισμού του γηπέδου μπάντμιντον και λαμβάνει ως παράδειγμα το γήπεδο μπάντμιντον ενός γυμνασίου ενός πανεπιστημίου, αναλύει τα υπάρχοντα προβλήματα περιβάλλοντος φωτισμού και προτείνει σχετικά μέτρα βελτίωσης και απαιτήσεις σχεδιασμού περιβάλλοντος φωτισμού. η συνεχής ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, η τεχνολογία φωτισμού επίσης βελτιώνεται συνεχώς, η ανάπτυξη και χρήση νέας τεχνολογίας φωτισμού και η παρουσίαση της θεωρίας του περιβάλλοντος φωτισμού θα φέρει σίγουρα ένα καλύτερο περιβάλλον στην κοινωνία.Επιλέξτε μια διαφορετική γλώσσα
Τρέχουσα γλώσσα:Ελληνικά

Στείλτε την ερώτησή σας